<<<ดูภาพเหตุการณ์>>> 


29 มกราคม 2559
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก