โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางว้นโรงเรียนชุมชนบ้านกุดุปลาดุก

11 สิงหาคม 2558
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก ได้จัดกิจกรรมวันแม่
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก <<ดูภาพกิจกรรม>>

29 กรกฏาคม 2558 ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ขึ้น ณ สนามหน้าเสาธงของโรงเรียน

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
และผู้ร่วมบริจาคทุน

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2558

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก

<<ดูรายชื่อที่นี่>>